Purgel Zoltán honlapja
purgel.hu

Felhasználási feltételek, szerzői jogi tájékoztató és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

A purgel.hu fotó webshop jelen felhasználási feltételek almazandók az általad a www.purgel.hu weblapon leadott bármely megrendelésre.

A megrendelés elküldésével a purgel.hu fotó webshopból kiválasztott fotók felhasználására szerződés jön létre a purgel.hu fotó webshop és Te közted.

A megrendelés menete

Mielőtt bármely szolgáltatást megrendelsz tőlem, kérlek gondosan olvasd el a jelen purgel.hu fotó webshop felhasználási feltételeit.

Fenntartom a jogot, hogy a purgel.hu weblap tartalmát bármikor megváltoztassam, ideértve a jelen purgel.hu fotó webshop felhasználási feltételeket is. A közöttünk létrejött megállapodásra megrendelésednek leadásakor hatályos felhasználási feltételek lesznek irányadóak.

A purgel.hu fotó webshop felületén elérhető keresési funkciók használatával kiválaszthathatod azt a fotót / fotókat, amelyeket szeretnél megvásárolni.

Az összes megvásárolni kívánt fotó kiválasztása után a „Kosár” opcióra kattintva tekintheted át a kiválasztott képeket.

A fotó jobb felső sarkában megjelenő kosár ikonra kattintva – majd a formátumot kiválasztva teheted kosárba a fotót. A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva küldheted el a megrendelést.

Bankkártyás fizetési módra van lehetőség a PayPal biztonságos felületén. A fizetés gombra kattintva a rendszer átirányít a PayPal zárt fizetési aloldalára, ahol a kártyaadatok megadásával elvégezheted a fizetést.

A megrendelés megérkezését és elfogadását e-mail útján visszaigazolom részedre, amelyben összefoglalom a megrendelés részleteit.

Amennyiben megrendeléseddel bármely probléma van, felveszem Veled a kapcsolatot.

Felek jogai és kötelezettségei, a felhasználás korlátai

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt fotókat kizárólag saját maga (jogi személy esetén azok munkavállalói vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) használják fel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély (licenc) továbbadására, átruházására nem jogosult.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fotók (ill. amennyiben felhasználja, a kísérő szövegek) mondanivalóját, tartalmát – szereplőit – sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással) sem más módon nem változtathatja meg, valamint hogy a felhasználás során kiemelt figyelmet fordít a személyiségi jogok betartására. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fotók felhasználása, nyilvánosságra hozatalának módja személyhez fűződő és/vagy kegyeleti jogot nem sérthet, valamint Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jogsértő felhasználás esetén az ábrázolt személynek, örököseinek és / vagy a Szolgáltatónak okozott kárt megtéríti.

Megrendelő a fotó felhasználása során köteles a fotó szerzőjének nevét és a fotó forrását a szerzői jogi előírásoknak megfelelően – Fotó: Purgel Zoltán  – feltüntetni. Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek és támogatják egymást esetleges harmadik fél jogosulatlan felhasználásának megakadályozása és megszüntetése érdekében. Ezt elősegítendő, a fotót sajtócélra felhasználó Megrendelő jogosult és köteles feltüntetni a „Fotó: Purgel Zoltán” forrásjelzést, mely tanúsítja, hogy a fotóhoz jogszerűen, szerződésben rögzített módon jutott hozzá.

Díjak és fizetési feltételek

Az általad megrendelt szolgáltatás díja a purgel.hu fotó webshopban a megrendelés megérkezésekor feltüntetett összeg, kivéve, ha az ott feltüntetett díj nyilvánvalóan hibás.

A feltüntetett díj magyar forint fizetőeszközben (HUF) van megadva, nem tartalmaz általános forgalmi adót, azaz ÁFA alanyi mentes.

A megrendelt szolgáltatás díját elektronikus úton bankkártyával fizetheted meg a PayPal fizetési oldalán.

Elállási, felmondási jog

A megrendelés és a díj megfizetése után a szerződéstől nem állhatsz el. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint, „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra” irányul, a megrendelés és a díj megfizetését követően, amely a Szolgáltatás megkezdésébe történő kifejezett beleegyezésnek minősül, a természetes személy megrendelő (Fogyasztó) sem élhet a Korm. rendelet 20. §-a szerinti elállás, felmondás jogával.

Törekszem arra, hogy a weboldalon feltüntetett valamennyi díj helyes legyen. Azonban, ha azt észlelem, hogy valamely díjat helytelenül adtam meg, úgy erről haladéktalanul értesítelek. Ebben az esetben eldöntheted, hogy újra megrendeled-e a szolgáltatást, vagy elállsz a megrendeléstől. Elállás esetén visszatérítem részedre a megrendeléssel kapcsolatosan teljesített valamennyi kifizetést.

Fenntartom a jogot, hogy elállok a szerződéstől, ha a megrendelt szolgáltatás bármely okból nem elérhető. Ebben az esetben e-mailben értesítelek, és visszatérítem részedre a megrendeléssel kapcsolatosan teljesített valamennyi kifizetést.

Panaszkezelés

Szolgáltatásommal, illetve tevékenységemmel kapcsolatos bármely panasz, észrevétel esetén fordulj hozzám bizalommal e-mail útján a zoltan@purgel.hu címen.  

Amennyiben Fogyasztónak minősülsz és a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz kezelésével nem értesz egyet, úgy jegyzőkönyvet veszek fel a panaszról, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • Neved, lakcímed,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • nyilatkozatom a panaszoddal kapcsolatos álláspontomról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Te aláírásod,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolom részedre. A panasz elutasítása esetén első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhatsz.

Panaszod elutasítása esetén békéltető testülethez is fordulhatsz. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a vállalkozás közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A székhelyünk szerinti békéltető testület:

Elektronikusan (e-mailben) nyújtott digitális adattartalomra vonatkozó speciális szabályok

Általános rendelkezések

A purgel.hu fotó webshop hozzáférést biztosít válogatott fotótartalmaihoz (továbbiakban: „Digitális Adattartalom”.)

A Digitális Adattartalmak megvásárlását kizárólag 18 év feletti, nagykorú regisztrált felhasználók kezdeményezhetik. A Digitális Adattartalomhoz nem csak magyarországi IP címről és honos hálózatról lehet hozzáférni, a szolgáltatás így nem csak Magyarország területén vehető igénybe, de a Szolgáltatás a magyar törvényeken alapul, így e tekintetben nagykorúnak tekintendő minden 18. életévét betöltött felhasználó.

Műszaki, technikai feltételek

A Digitális Adattartalom szolgáltatás eléréséhez használható eszközök, a szolgáltatás technikai feltételei, valamint a szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök tekintetében lásd a Felhasználási feltételeket.

Felelősség

A Weboldal által kínált Digitális Adattartalom kizárólag személyes felhasználási célra szolgál, bármely kereskedelmi céllal történő használat tilos. Kivételt képez ez alól a jelen szabályzatban részletezett bővített licenc megvásárlása. Az ellenérték megfizetésével a felhasználó nem kizárólagos, térben és időben korlátozott, nem átruházható felhasználási engedélyt kap, hogy a fotókat Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint letölthesse, megtekinthesse, illetve kizárólag személyes felhasználás keretein belül használhassa. Fentieken túl a felhasználó semmilyen egyéb jogot nem szerez a Digitális Adattartalommal kapcsolatosan, így azokat nem módosíthatja, többszörözheti, vagy publikálhatja a jogtulajdonos beleegyezése nélkül. A Digitális Adattartalom fenti engedélytől eltérő bármely felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan többszörözése (másolása, rögzítése), terjesztése, átdolgozása, felhasználása nyilvános előadás, vagy nyilvánossághoz közvetítés, vagy továbbközvetítés céljából tilos.

A felhasználó nem jogosult megkerülni, törölni, módosítani, hatástalanítani, gyengíteni vagy kijátszani a purgel.hu vagy bármely harmadik személy által a Digitális Adattartalom védelme érdekében használt technológiát, műszaki intézkedést.

A szolgáltatás rendelkezésre állása és minősége számos tényező függvénye, tekintettel arra, hogy az adattovábbítás interneten történik. A szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

A purgel.hu fotó webshop nem vállal felelősséget a felhasználók internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A purgel.hu fotó webshop jogosult a weboldal karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni. A weboldal folyamatos üzemeltetése kivételes esetekben a purgel.hu előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor mindent megteszek annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállalok a helyreállítás tekintetében.

A Digitális Adattartalom szolgáltatás igénybevétele adatforgalmat generálhat. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás használóját (a felhasználót) terhelik.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben jelen purgel.hu fotó webshop felhasználási feltételeinek bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, úgy ez nem érinti az purgel.hu fotó webshop egyéb rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.

A szerződés (megrendelés) teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy a megrendeléssel létrejött szerződéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik szerződő Fél által a békés rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül békésen nem rendezhető, úgy a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében járásbírósági hatáskörbe tartozó perre a Szentes városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerzői jogi tájékoztató

Azzal, hogy belép a purgel.hu oldalra, elfogadod az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vagy regisztrált felhasználó. A purgel.hu weblapon található valamennyi tartalom Purgel Zoltán szellemi tulajdona.

A purgel.hu weblapon közölt fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Purgel Zoltán fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

Adatkezelési szabályzat 

Jelen Adatkezelési szabályzat tartalmazza a www.purgel.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (felhasználó) általi használatának adatkezelési feltételeit.

Az Adatkezelési szabályzat nyelve magyar nyelven fogalmazódott.

Általános

A purgel.hu fotó webshop mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A purgel.hu fotó webshop fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési szabályzat bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg nekünk, és igyekszünk gyorsan megválaszolni kérdésedet.

A purgel.hu kiadója elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A purgel.hu kiadója a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A purgel.hu weblap adatkezelési szabályzata összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény).
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.).
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.

Adattovábbítás ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagállama.

Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett felhasználó hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi három követelménynek:

 • Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes.
 • Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek.
 • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A purgel.hu weblap tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat és látogatóinkat.

Szeretnénk felhívni az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A portálra látogatók adatainak kezelése

 • Az adatkezelés célja: a www.purgel.hu weblap látogatása során a purgel.hu fotó webshop a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
 • Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 5 év.

A purgel.hu weblapon elérhető hivatkozások a purgel.hu weblap kiadójától független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek.

Külső szerveren, a Google Analytics szoftver segítségével mérjük a honlap látogatottsági adatait és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A purgel.hu weblap a Google Ads remarketing követő kódjait is használhatja bizonyos esetekben. Ennek alapja az, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A purgel.hu weblapot felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a purgel.hu weblaptól.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

Bankkártyás fizetés

A purgel.hu a PayPal által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja megrendelőinek.

A purgel.hu csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, bankkártya adatokhoz semmilyen formában nem jut. A PayPal fizetőoldalának adattartalmáról a purgel.hu fotó webshop nem értesül, azokat csak a tranzakció szolgáltatói érhetik el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a purgel.hu weblap oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az internet böngésződnek támogatnia kell az SSL titkosítást.

Levelezések

Amennyiben a purgel.hu weblap szolgáltatásainak igénybevétele során kérdésed, problémád van, a zoltan@purgel.hu e-mail címen, vagy a +36303491100 mobilszámon tudsz kapcsolatba lépni velem.

A purgel.hu fotó webshop a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Felhívom felhasználóink figyelmét, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A purgel.hu fotó webshop a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A purgel.hu fotó webshop számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) által működtetett szerverein találhatók meg.

A purgel.hu fotó webshop a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás).
 • Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége).
 • Változatlansága igazolható (adatintegritás).
 • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A purgel.hu fotó webshop olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A purgel.hu fotó webshop az adatkezelés során megőrzi:

 • A titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
 • A sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.
 • A rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A purgel.hu fotó webshop és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjom felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a purgel.hu fotó webshop, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a purgel.hu fotó webshop költségtérítést állapít meg.

A purgel.hu fotó webshop a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A purgel.hu fotó webshop a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 • A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A purgel.hu fotó webshop – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A purgel.hu fotó webshop az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni: 

 • Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
 • Levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
 • Telefon: +36 1 475 7186, +36 1 475 7100
 • Telefon / fax: +36 1 269 3541
 • E-mail: adatved@obh.hu 

A purgel.hu fotó webshop elérhetősége:

 • Név: Purgel Zoltán e. v.
 • Székhely: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69.
 • Adószám: 45951369-1-26
 • E-mail: zoltan@purgel.hu 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Purgel Zoltán e. v.
 • Székhely: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69.
 • Adószám: 45951369-1-26
 • E-mail: zoltan@purgel.hu 

Az adatkezelésért felelős személy:

 • Név: Purgel Zoltán
 • Lakcím: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató